"Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu" 1989 yılında Av. Doç. Dr. R. Yılmaz YAZICIOĞLU önderliğinde kurulmuş ve günümüze kadar gerçekleştirdikleri ile de Türkiye’nin en önemli hukuk bürolarından birisidir. Bugün için "Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu", konularında uzman hukukçu ve avukatlarla ulusal ve uluslararası hukuk alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, şirketlere, finans kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Fransızca dilleri de dâhil hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. "Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu", başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde ve Almanya (Köln ve Wuppertal) Belçika (Brüksel), İngiltere (Londra), İspanya (Madrid - Barselona) ve İtalya (Roma - Messina)’daki ortak hukuk büroları aracılığıyla yabancı ülkelerde de hukuk hizmetleri sunmaktadır. “Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu”, 25 yıllı aşkın deneyimi ile hukukun üstünlüğüne inanan, hak ve özgürlükler peşinde coşku ile koşan önemli bir hukuk bürosu olmanın yanında, akademik, deneyimli, dinamik ve geniş kadrosu ile global dünya düzeninde etkin rol üstlenmeyi kendine şiar edinmiş bir bürodur. "Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu", bugün konularında uzman hukukçu ve avukatlar marifetiyle; Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Ekonomi Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Finans Hukuku, Bankacılık Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Kaynakları Yönetimi, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, İletişim Hukuku, Bilişim Hukuku, Medenî Hukuk, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Ceza Hukuku, Ticarî Ceza Hukuku, Spor Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Yabancılar Hukuku (Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi, Şirket Kuruluşu-Birleşmesi ve Tasfiyesi, Ortaklık, Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Türk Hukuk Sistemindeki Yeri), Deniz Ticaret Hukuku, Gemi Taşıma Hukuku, CMR Konvansiyonu/ Karayolu Eşya Taşıma, Ulusal ve Uluslararası Tahkim konularında faaliyet göstermektedir.