1963 yılında İstanbul’da doğdu.  1982-83 döneminde İtalyan Lisesini, 1983-87 döneminde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.  İstanbul Barosu’na 15670 sicil numarası ile kayıtlı.  2010-2012 ve 2012-2014 dönemi Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı.  1989 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.  1991 yılında “Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesi Suçu” isimli tezi ile yüksek lisans diplomasını, 1997 yılında “Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukukî Boyutları ile Bilgisayar Suçları” isimli doktora tezi ile ceza hukuku doktoru unvanını ve 2010 yılında “Fikrî Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar” isimli özgün çalışması ile de ceza hukuku doçenti unvanını aldı.  1997-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (MÜHF) Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Bu dönem zarfında başta MÜHF’si olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Etiler Polis Yüksek Okulu ve Florya Şükrü Balcı Polis Yüksek Okulu’nda ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza usul hukuku, insan hakları gibi temel derslerin yanında özellikle bilişim alanındaki çeşitli konular olmak üzere ceza hukukunun bazı özel konularına ilişkin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verdi.  2010-2011 öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü misafir öğretim üyeliği yaptı.   1990-91 yılında, İtalya’nın Bologna Üniversitesi “Antonio Cicu” Enstitüsünde İtalyan Hükümeti’nce tahsis edilen araştırma bursu kapsamında “criminalità informatica” isimli konu üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi; 1996 yılında İtalya’nın Milano şehrinde “Unione Internazionale Degli Avvocati” (Uluslararası Avukatlar Birliği) tarafından organize edilen “La carcerazione preventiva nella legislazione europea-Remand in Custody in Europe” isimli uluslararası seminerde İstanbul Barosu’nu temsil etti, 2008 yılında Fransa’nın Paris şehrinde OECD üye devletlerinin temsilcilerine karşı Türkiye’nin “Uluslararası Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi” uyarınca yapılan savunmasında Türk hukukçu olarak görev aldı. “Bilgisayar Suçları”, “Fikri Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Suçlar”, “Ceza Kanunları” isimli kitaplarının yanında ceza ve ceza usul hukuku konularına ilişkin çok sayıda makale, tebliğ ve bilimsel içerikli yayın ve sunumu bulunmaktadır.  Kayak, yelken, rüzgâr sörfü, dalış (scuba), motosiklet gibi hobisel faaliyetlerin yanında uzun yıllar aktif olarak sürdürdüğü sutopu hayatına veteran (masters) düzeyinde devam etmektedir.  Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Telif Hakları, Basın Hukuku, Spor Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku konularında aktif olarak çalışmakta. İtalyanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.