2007 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, İstanbul Barosu’nun 41456 no’lu siciline kayıtlıdır. Çalışmalarını ağırlıklı olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikrî Mülkiyet Hukuku, Sağlık ve Tıp Hukuku, Sözleşme ve Danışmanlık alanlarında sürdürmekte, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.