1992 İstanbul doğumlu. 2010 yılında Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi’nden, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.  Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildi.  Halen “Haksız Rekabet Suçları” isimli yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmekte.  Çeşitli yazarlık atölyelerinde sertifikalı edebiyat kurslarını tamamladı. Altyapı seviyesinde futbol oynadı İnsan Hakları Hukuku, Ceza Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku ve Tıp Hukuku ile ilgili.  İngilizce bilmekte.